Skip to main content

HMS politik


GRUNNLEGGENDE HMS PRINSIPP FOR VÅR VIRKSOMHET:

  • Vi skal arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet.
  • Vi skal alltid utføre arbeid i samsvar med lover og forskrifter og vår interne HMS politikk.
  • Vi skal alltid sørge for sikkerhet først gjennom kontinuerlig vurdering av risiko.
  • Vi skal være miljøbevisste.
  • Vi skal legge til rette for personlig utvikling.
  • Vi skal etterstrebe høy trivselsfaktor hos den ansatte.

NMI Mekaniske fokuserer alltid på helsefremmende arbeid som fører til bedre livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre daglige arbeidsoppgaver.

Den viktigste ressursen for oss i NMI Mekaniske er de ansatte og vårt mål er å legge til rette for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi ønsker å øke kompetansen og skal legge til rette for personlig- og faglig utvikling hos den ansatte.

Vi har 3 definerte overordnede HMS mål som er bygget under prinsippene:

  • God HMS kultur
  • Trygt og godt arbeidsmiljø
  • Miljøbevissthet