Skip to main content

Våre miljøaspekter

NMI Mekaniske AS erkjenner at deler av bedriftens aktiviteter har innvirkninger på miljøet. Derfor har vi tatt ansvar med fokus på å oppnå mest mulig miljøsikker og bærekraftig drift når vi utfører de aktivitetene som skaper miljøpåvirkning.

Bedriften har identifisert de nevne mijøaspektene nendenfor som vesentlige og overvåker disse med mål om å ha kontroll og minimere miljøpåvirkningen:

  • Kjemikalier 

-Det vil alltiid være fokus på forbedringer innenfor bruken av kjemikalier. Derfor har vi et kjemikalie register og substutisjonsvurderer årlig med den hensikt å finne "grønnere" kjemikalier.

  • Avfall

- Sortering med tilrettelegging for energi- og materialgjenvinning er en del av områdene vi i NMI Mekaniske anser som viktige for å sikre en bærekraftig fremtid. Vi har fokus på å minimere genereringen av farlig avfall ved å ta sikte på "grønnere" løsninger.