Skip to main content

Kvalitetspolitikk


Vi skal være kjent for:

  • Fleksibilitet
  • Tilgjengelighet
  • Kvalitet
  • Kundefokus
  • Høy kompetanse

Målet vårt er å eliminere feil og avvik på et så tidlig tidspunkt som mulig i prosessen. Feil levering til kunder skal ikke forekomme uten at avvik er kommunisert til og akseptert av kunden på forhånd.
NMI Mekaniske vil være den foretrukne samarbeidspartneren for våre kunder, og eksisterende kunder vil være våre beste ambassadører for potensielle nye kunder.
NMI skal alltid overholde alle gjeldende krav, inkludert myndighetskrav.
Kvalitetssystemet må leve med fokus på kontinuerlige trinnvise forbedringer. Vi skal alltid fokusere på HMS, og ha som mål å eliminere skader på arbeidsplassen til enhver tid.

Vi ønsker å skape velstand gjennom samarbeid, og det er vårt mål at alle skal få de nødvendige utfordringene i sin innsats. Hver enkelt person skal være med på å utforme arbeidet sitt, både når det gjelder glede og i forhold til organisering og produksjonsflyt. Dette vil bidra til økt kvalitet.

NMI Mekaniske er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 : 2015